Поръчай за вкъщи и вземи на място от ресторанта с 15% отстъпка чрез промокод takeaway15.

heading img

Общи условия

Общи условия

1. Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "БИТЕКС" ООД, ЕИК: 102872963, наричано по-долу “ИНКАНТО”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес https://www.incanto.bg, наричани „ПОТРЕБИТЕЛ“, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес https://www.incanto.bg. При използване на сайта https://www.incanto.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://www.incanto.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

ИНКАНТО е регистрирана търговска марка на "БИТЕКС" ООД.
"БИТЕКС" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,
със седалище и адрес на управление:
Град Бургас, пл. Баба Ганка 4
ЕИК: 102872963; ДДС номер: BG102872963

2. Поверителност на "БИТЕКС" ООД (BITEKS LTD)

Каква е целта на този документ ?
В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

"БИТЕКС" ООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102872963, със седалище и адрес на управление:
Гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4, имейл адрес: office@incanto.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. "БИТЕКС" ООД е собственик на верига ресторанти „Инканто”
Като утвърден доставчик на храни по домовете Инканто държи и полага грижи за опазването на личния живот на всички наши потребители. Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашия уебсайт или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите на нашите ресторанти и обекти.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4, имейл адрес: office@incanto.bg
Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?
Адрес: гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4
Тел.: ………………………….
E-mail: office@incanto.bg
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

 • Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на "БИТЕКС" ООД включително:
  - Какви лични данни събираме за Вас?
  - Каква е целта на тяхното събиране?
  - За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
  - С кого споделяме Вашите лични данни?
  - Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
  - Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
  - Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • С тази Политика за поверителност "БИТЕКС" ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

 • Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
  Така например непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.
  Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код.

Какви лични данни събира "БИТЕКС" ООД за Вас и за какви цели?

 • За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, "БИТЕКС" ООДсъбира следната информация и лични данни за Вас.
  Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините, поради които обработваме тези лични данни:
  Информация, която предоставяте доброволно, в това число:

– Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

1. Да ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите продукти или услуги.

– Информация за активностите Ви и действия по използване на възможностите на уеб-портала ни, за да можем:
1. Да Ви осигурим по-добро сърфиране при използване на услугите ни;
2. Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки; и
3. Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.

– „Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:
1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи;
3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

– Информация, която получаваме от други източници – трети страни
1. Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги; и
2. По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.

Категории лични данни, които обработваме:

 • Име, фамилия, дата на раждане, мобилен телефон, електронна поща, населено място при попълване на формата, поместена на нашата уеб-страница за да получавате най-новото, което се случва в нашите ресторанти;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница чрез настолни компютри – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за устройството, IMSI номер на устройство, GPS координати,
 • Данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание "БИТЕКС" ООД обработва лични данни за вас?

 • Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.
  Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. за да можем да Ви предоставим услугата, която искате; да отговорим на запитването Ви и т.н.).
 • Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.
 • В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да „защитаваме вашите жизнени интереси“ спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).
 • Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).
 • Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.
 • Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в „Как да се свържете с нас?“ по-горе.
 • "БИТЕКС" ООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
 • Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и актуализирани менюта, нови ястия и услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини
 • Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания, за кандидатстване за работа и за абониране за рекламни бюлетини).
 • Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на office@incanto.bg или писмено заявление на адреса на "БИТЕКС" ООД в гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4

Как получаваме личните ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си, "БИТЕКС" ООД обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата Ви идентичност по следните начини:
– чрез попълване от Ваша страна на формата за „e-mail бюлетин“ която Ви е предоставена в долната част на сайта www.incanto.bg, Формулярите се попълват в уеб-сайта ни чрез предоставяне на личните Ви данни на оставените свободни позиции;
– чрез посещение на www.incanto.bg, за използване на услугите на уеб-страницата ни;
– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

Електронна поща / бюлетин

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес. Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация / активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

"БИТЕКС" ООД ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.
Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за по-дълъг период, след като заличим личните Ви данни и анонимизираме информацията. В този случай сведенията няма да имат характер на лични данни и повече няма да можем да установим Вашата самоличност. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

"БИТЕКС" ООД НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.
"БИТЕКС" ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
"БИТЕКС" ООД може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):
1. Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг или промоции в секторите на храненето, напитките и развлечението въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);
2. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
3. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
4. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

 • Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
  По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
 • Във всички горепосочени случаи, лицата на които предаваме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители в сайта ни www.incanto.bg, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.
Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на office@incanto.bg
В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
– Правото на достъп до личните данни, които "БИТЕКС" ООД обработва за Вас и да получите копие от тях
– Право да искате от "БИТЕКС" ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@incanto.bg;
– Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
– Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от страницата www.incanto.bg, в случай че са налице условията за това.
– Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
– Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@incanto.bg;
– Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.
В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, "БИТЕКС" ООД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна или направите резервация за наш обект.
Промени в Политиките за поверителност
В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.
Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.
В случай че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.
Тези политики за поверителност са приети от "БИТЕКС" ООД и са в сила от 12.08.2019 г.

3. Регистрация на потребителски профил?

 • Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.
 • Регистрацията се извършва от Потребителя преди плащането при онлайн поръчка. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. ИНКАНТО може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта.
 • В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ИНКАНТО има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. ИНКАНТО не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. ИНКАНТО не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 • При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми ИНКАНТО незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
 • С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от ИНКАНТО за целите, посочени в Общите условия.
 • Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

4. Поръчка

 • Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с ИНКАНТО може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от ИНКАНТО за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. ИНКАНТО може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 • Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
 • Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 • Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 • Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки.
 • Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
 • Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
  - Преглед на предлаганите Стоки;
  - Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;
  - Вход/ Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
  - Въвеждане на адреса за доставка;
  - Потвърждение на начина на плащане;
  - Финализиране на Поръчката;
  При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна След приключване на поръчката на посочения телефон ще получите обаждане от нас с потвърждение на същата информация.
 • Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща.

5. Проблеми при изпълнение на поръчката

 • Въпреки че се стремим да изпълняваме всички поръчки с точност, изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
  Правим всичко възможно да разполагаме с наличност и да обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; в този случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок.
 • Избрали сте “Плащане с карта”, но не е извършено плащане или има забавяне на плащането.

Посочили сте грешни или непълни данни за доставка – имена, адрес, телефон, пощенски код.
При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка не по вина на ИНКАНТО (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на ИНКАНТО), Вашата поръчка ще бъде върната при нас докато се свържем с Вас.

6. Плащане

 • Поръчките се заплащат по Ваш избор, по един от методите, посочени в е-магазина.
  Предлагаме 2 начина за плащане:
  Плащане при доставка: при получаване на поръчката, плащате на доставчика.

Плащане с кредитна карта: плащате в процеса на поръчката.
Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка.

7. Доставка и получаване на продуктите

 • С изпращането на потвърждение за поръчка, Вие се съгласявате да заплатите цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи.
 • Доставка на адрес: избира се в процеса на поръчка след попълване на точен адрес, имена, пощенски код, предпочитана дата на доставка и допълнителни инструкции.

8. Отказ от поръчка и връщане

 • Потребителят може да се откаже от направената от него потъчка преди потвърждаването на посоченият от него телефон на поръчката.
 • Потребителят има право да върне закупените от храниелни продукти в момената на доставка от доставчика.
 • Всички останали артикули, които не представляват хранителни продукти, могат да бъдат върнати в 14 дневен срок, от датата на тяхното закупуване, ако не са употребявани и са в оригиналните им опаковки.
 • Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 5 работни дни

9. Рекламации и въпроси към нас

Моля, свържете се с нас на телефон +359 879022301, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуктите или услугите, предоставяни от ИНКАНТО.

10. Спорове, алтернативно решаване на спорове

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: град Бургас, пл. Гаров №18 и 18А, телефон: 056/841246 и гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.
При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

11. Съдържание и авторски права

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Incanto и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Incanto или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайта не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

12. Информация за Инканто и контакти

 • Търговско наименование (фирма): "БИТЕКС" ООД;
 • Единен идентификационен код: 102872963;
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, площад Баба Ганка №4;
 • ДДС №: 102872963;
 • Телефона за контакти: 0700 13 550.;
 • Електронна поща: restaurant@incanto.bg;
 • Уебсайт: https://www.incanto.bg;

 

БИТЕКС ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност на работните места, оптимизация на икономическите критерии (разходи, себестойност).

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:
Регистрационен номер на договор: №BG16RFOP002-2.077-1808-C01
Обща стойност: 125 900,14 лв.,
от които 107 015,12 лв. европейско и 18 885,02 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 08.02.2021 г.

Край на проекта: 08.05.2021 г.


  Избор на ресторант *

  Restaurant Incanto
  Incanto Mall Galleria
  Вълшебна стая

  close
  icon

  Вход

  icon

  Регистрация

  Вашите лични данни ще бъдат използвани за подобрена ползваемост на този сайт, за да управлявате достъпа до профила си, както и за други цели, описани в нашите политика на поверителност.

  close Затвори
  close icon

  Моля влезте в профила си, за да добавите продукта в Любими!

  close icon