От 14:00 до 17:00 можеш да се възползваш от 15% отстъпка на меню доставка чрез промокод special15
Вземи на място от ресторанта и получаваш 20% отстъпка на меню доставка чрез промо код takeaway20

heading img

Общи условия

Общи условия

1. Общи условия

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "БИТЕКС" ООД, ЕИК: 102872963, наричано по-долу “ИНКАНТО”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес https://www.incanto.bg, наричани „ПОТРЕБИТЕЛ“, от друга страна.

 

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес https://www.incanto.bg. При използване на сайта https://www.incanto.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://www.incanto.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 

ИНКАНТО е регистрирана търговска марка на "БИТЕКС" ООД.
"БИТЕКС" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,
със седалище и адрес на управление:
Град Бургас, пл. Баба Ганка 4
ЕИК: 102872963; ДДС номер: BG102872963

 

2. Поверителност на "БИТЕКС" ООД (BITEKS LTD)

Каква е целта на този документ ?
В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

 

Кои сме ние?

"БИТЕКС" ООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102872963, със седалище и адрес на управление:
Гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4, имейл адрес: office@incanto.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. "БИТЕКС" ООД е собственик на верига ресторанти „Инканто”
Като утвърден доставчик на храни по домовете Инканто държи и полага грижи за опазването на личния живот на всички наши потребители. Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашия уебсайт или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите на нашите ресторанти и обекти.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4, имейл адрес: office@incanto.bg
Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?
Адрес: гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 4
Тел.: ………………………….
E-mail: office@incanto.bg
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

 

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

 

 • Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на "БИТЕКС" ООД включително:
  - Какви лични данни събираме за Вас?
  - Каква е целта на тяхното събиране?
  - За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
  - С кого споделяме Вашите лични данни?
  - Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
  - Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
  - Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • С тази Политика за поверителност "БИТЕКС" ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

 

 • Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
  Така например непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е не